European Tour and Ladies European Tour together stories - Golf News Net