European Tour membership eligibility stories - Golf News Net