Ladies European Tour No. 1 Georgia Hall: Pictures, bio